بایگانی ماهانه: آوریل 2021

میزان نفقه در سال ۹۸ چقدر است؟

عقد نکاحی که بین زن و مرد جاری می شود موجب به وجود آمدن انفاق شوهر به زن می شود. البته همانطور که مرد موظف است به زن نفقه دهد، زن نیز باید از همسر خود تمکین کند. البته گاهی ممکن است زن تمکین کند اما مرد از پرداخت نفقه …

ادامه نوشته »